Makelaar

Makelaar

De belangrijkste werkzaamheden van makelaars zijn het taxeren van woningen (en bedrijfsobjecten). Makelaars beheren het verkoop- of verhuurproces van woningen, commercieel vastgoed of grond voor rekening van hun cliënten. Bij een opdracht tot beheer vervalt elke aansprakelijkheid van de rentmeester/makelaar indien de opdrachtgever niet binnen twee jaar na het presenteren van de beheerafrekening schriftelijk met redenen omkleed aan de rentmeester/makelaar kenbaar heeft gemaakt,

De makelaardij wordt sterk beïnvloed door het Internet dat consumenten mogelijkheden biedt om zelfstandig woningen te zoeken en aan te bieden. Ze zijn breed actief in de woningmakelaardij op het gebied van zowel nieuwbouw als de bestaande bouw en beschikken over de nodige kennis op het gebied van aan- en verkoop van residentieel vastgoed. Sommige makelaars bieden de verkopers van woningen de mogelijkheid een deel van het verkoopproces zelf uit te voeren, bijvoorbeeld het verzorgen van verkooptekst, foto’s en rondleidingen voor potentiële kopers. Daarnaast brengen verkoopmakelaars doorgaans nog opstartkosten, bijkomende kosten, abonnementskosten en/of intrekkingskosten in rekening. De vergoeding die een verkoopmakelaar voor de werkzaamheden ontvangt, wordt voorafgaande aan het gehele verkoopproces overeengekomen.

Bij koopwoningen kan de makelaar optreden als verkoopmakelaar of aankoopmakelaar. Een makelaar is iemand die bemiddelt bij verkoop, aankoop of verhuur van woningen, bedrijfspanden en ander vastgoed, zoals agrarisch onroerendgoed en (Rijks)-monumenten. Wordt uw woning verkocht voor 200.000,- euro en is de courtage van uw verkoopmakelaar 1%, dan betaalt u dus 2.000,- euro aan makelaarsprovisie.

Werkzaamheden van een makelaar

Naast de dienstverlening rondom woningen houden gespecialiseerde makelaars zich bezig met de bemiddeling van commercieel vastgoed, zoals winkels en kantoren, en agrarisch onroerend goed. De meeste makelaars en makelaarskantoren zijn in staat beide rollen te vervullen, maar ze mogen nooit bij dezelfde woning als aan- en verkoopmakelaar optreden. Verder onderscheidt men nog verhuurmakelaars, zij bemiddelen bij het (ver)huren van woningen; en BOG-makelaars, die zich toeleggen op bedrijfsonroerend goed.

De werkzaamheden van Makelaar kunnen, al naar gelang de wensen van Opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de totstandkoming van de overeenkomst overeenkomen en een eventueel daarna nader overeenkomen, bestaan uit onder meer: De vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn voor de werkzaamheden die Makelaar voor Opdrachtgever verricht ter uitvoering van de overeenkomst. Naast de werkzaamheden met betrekking tot het beheer kan de beherend rentmeester/makelaar worden belast met incidentele werkzaamheden zoals het voeren van procedures, het verzorgen van nieuwbouw/renovatie, het vertegenwoordigen van de opdrachtgever bij landinrichtingsplannen, plannen krachtens de Wet Ruimtelijke Ordening e.a., het opstellen van saneringsplannen en het vestigen van zakelijke rechten (.a. ten behoeve van kabels en leidingen).

In het geval sprake is van een vaste relatie tussen de rentmeester/makelaar en de opdrachtgever en deze volstaat met een mondelinge opdracht, draagt de rentmeester/makelaar zorg dat de opdrachtgever genoegzaam bekend is met de voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Makelaar bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Indien de makelaar niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Makelaar te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Makelaar aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage. Over de courtage van de makelaar gaan we het verderop in het artikel over hebben.

Wat een makelaar precies doet ligt ook aan het type makelaar. Er zijn een aantal typen makelaars:

 • Aankoopmakelaar
 • Verkoopmakelaar
 • Verhuurmakelaar
 • BOG-makelaar

Wat doet elk type makelaar nou precies? Dat leggen we u hier uit.

Wat doet een aankoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar kan je van begin tot eind helpen met de koop van een huis. Een aankoopmakelaar helpt je bij het vinden en kopen van een huis. Met de onderhandelingen van een goede aankoopmakelaar kun je er gerust op zijn dat je niet teveel betaalt voor de woning. Een aankoopmakelaar vraag een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Wat doet een aankoopmakelaar precies voor u?” Vaak wendde men zich wel tot een verkoopmakelaar om een huis te verkopen, maar niet tot een aankoopmakelaar bij het zoeken naar een woning. Dat komt doordat aankoopmakelaars over het nieuwste woningaanbod beschikken. Branchevereniging: kies een makelaar die is aangesloten bij één van de brancheverenigingen, Die aankoopmakelaars hebben goede voorwaarden en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij , voor als je een klacht hebt.

Een aankoopmakelaar kan jou helpen met het zoeken naar koopwoningen, huizen bezichtigen, bieden op een huis en onderhandelen over de prijs. Als je een huis wilt kopen zorgt de aankoopmakelaar ervoor dat je de woning tegen een zo laag mogelijke prijs met de meest gunstige voorwaarden kunt kopen. Aankoopmakelaars zijn gespecialiseerd in het aankopen van huizen in de hectische woningmarkt. Een aankoopmakelaar is vaak in staat een goede prijs met gunstige ontbindende voorwaarden voor u te onderhandelen. Sommige aankoopmakelaars brengen extra kosten in rekening voor zaken als bezichtiging, kadaster en taxatie, terwijl deze bij andere makelaars reeds verwerkt zijn in de afgesproken vaste prijs. Verder heeft een aankoopmakelaar een totaaloverzicht over de huizenmarkt en heeft dagelijks contact met andere makelaars, waardoor hij weet wat er aangeboden gaat worden en u snel kunt reageren.

Tijdens het proces achterhaalt de aankoopmakelaar wat de bodemprijs van de woning is. Wij noemen dit de ‘aankoopscan’. De aankoopmakelaar vergelijkt de waarde van de woning met de meest recente verkopen van vergelijkbare panden en verzorgt de onderhandelingen.

Let op! Een aankoopmakelaar (en zijn kantoor) mag niet betrokken zijn bij de verkoop van dezelfde woning. Leg daarom schriftelijk vast welke stappen en werkzaamheden de aankoopmakelaar voor zijn rekening neemt en tot aan welk moment. Aankoopmakelaars zeggen dat ze soms eerder dan jijzelf een geschikte woning voorbij zien komen.

Werkzaamheden aankoopmakelaar

 • Uw woonwensen bij langs gaan en in kaart brengen
 • Woningen zoeken die aan uw wensen voldoen
 • Zorgen voor bezichtigingen van die woningen
 • Onderhandelen met de verkopers van die woningen
 • Het regelen van de notariële en juridische zaken
 • After sales services

Aan deze werkzaamheden zitten natuurlijk kosten aan verbonden.

Wat kost een aankoopmakelaar?

De courtage is een substantieel onderdeel van de tarieven van aankoopmakelaars, maar in sommige gevallen brengen zij hiernaast ook andere kosten in rekening. Hieronder vind je meer informatie over de gemiddelde kosten en tarieven van aankoopmakelaars. Vervolgens controleert de aankoopmakelaar alle belangrijke zaken uit de koopovereenkomst, zoals de opleverdatum, de koopsom, de ontbindende voorwaarden en de lijst met spullen die de verkoper in het huis achterlaat. De prijs van een aankoopmakelaar kan via vier methodes.

Soort tarief aankoopmakelaarGemiddeld percentage (van de prijs van het huis)
Percentage van de aankoopsomRond de 1%
Percentage van het onderhandelingsresultaat10% – 20%
Via modulaire opbouwHierbij betaal je per onderdeel
Via vast tarief€1250 – €2000

Wat doet een verkoopmakelaar?

Waar een aankoopmakelaar helpt met aankoop van onroerend goed, helpt een verkoopmakelaar bij verkoop van onroerend goed. Het zoeken naar een huis (aankoopmakelaar) of naar kopers van uw huis (verkoopmakelaar). Een aankoopmakelaar is weer een ander type, deze makelaars doen alleen de taxatie en koop van een woning. De makelaar die voor u bemiddelt bij de verkoop van uw huis of pand wordt een aankoopmakelaar genoemd.

De verkoopmakelaar probeert een woning te verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs en meest gunstige voorwaarden voor de verkoper. De verkoopmakelaar behartigt de belangen van de verkoper en dus niet van degene die het huis komt bekijken. Het verkopen van een huis kan een overweldigende opgave zijn, vooral wanneer het uw eerste huisverkoop is. Van het vinden van een koper, het onderhandelen over de prijs tot het voldoen aan alle hierbij geldende regels: bij de verkoop van een woning komt meer kijken dan menigeen denkt.

Verkoopmakelaars zorgen ervoor dat uw huis wordt aangemeld met een wervende tekst, heldere plattegronden en goede foto’s. Het komt nog wel eens voor dat mensen denken dat de kosten koper ook de kosten van de verkoopmakelaar bevatten.

De verkoopmakelaar bemiddelt bij de verkoop van een woning en adviseert de verkoper van een huis. Na het bepalen van de waarde van je woning gaan onze makelaars direct aan de slag om je huis zo snel mogelijk en tegen de beste prijs te verkopen. Veel mensen vragen zich af of het nodig is om een verkoopmakelaar in handen te nemen, aangezien dit geen verplichting is bij het verkopen van jouw woning. Het is niet nodig, maar een verkoopmakelaar is er om u te ontzorgen tijdens het verkoopproces en uw woning tegen de beste prijs en voorwaarden te verkopen. Het is dus wel verstandig om een verkoopmakelaar in handen te nemen.

Werkzaamheden verkoopmakelaar

 • Adviezen geven over een goede verkoopprijs van uw huis
 • Bepalen wat de beste verkoopstrategie is
 • Potentiële kopers zoeken, ontvangen en rondleiden
 • Onderhandelen met de kopers
 • Het opstellen van het verkoopcontract
 • De notariële en juridische zaken

Wat kost een verkoopmakelaar?

De kosten van een verkoopmakelaar hangen af van de prijsklassen van het huis. Voor een kleinere woning vragen verkoopmakelaars een hogere percentage, dan voor een grotere woning

Prijsklasse van de woningCourtage
Tot 200.000 1,77%
Tot 300.0001,31%
Tot 400.0001,14%
Tot 500.0001,05%
Meer dan 500.0000,98%

Wat doet een verhuurmakelaar?

Een verhuurmakelaar is verantwoordelijk voor het verhuurproces vanaf de huuropzegging tot aan de sleuteloverdracht aan de nieuwe huurder. Als een huurder opdracht geeft aan een verhuurmakelaar om voor hem actief een passende woning te zoeken mogen er wel bemiddelingskosten worden gevraagd. Het gaat dus om verhuurmakelaars die bemiddelen tussen de verhuurder en huurders.

Daarnaast handelt de verhuurmakelaar ook alle conflicten met verhuurders af. Wanneer bijvoorbeeld een ruimte is beschadigd of een huurder niet of te laat betaalt, dan lost de makelaar dit samen met hem of haar op. Daarnaast tracht de professional om dergelijke conflicten te voorkomen door de uw ruimtes alleen aan betrouwbare, geschikte huurders te verhuren. Andere werkzaamheden van verhuurmakelaars bestaan uit het opleveren van nieuwbouw woningen/appartementen aan nieuwe huurders en het inspecteren van woningen waar huurders hun huurovereenkomst van hebben opgezegd. De verhuurmakelaar zorgt voor alle werkzaamheden rondom de verhuur, zowel voor de verhuurders als huurders.

Een verhuurmakelaar kan een huurder ook natrekken door informatie over deze persoon op te vragen bij eerdere verhuurders. De verhuurmakelaar is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op de huurmarkt van woningen. Meestal wordt een verhuurmakelaar ingeschakeld door een huiseigenaar die het huis wil verhuren en hierbij ondersteuning zoekt op het gebied van alle werkzaamheden en formaliteiten die hierbij komen kijken.

Werkzaamheden verhuurmakelaars

 • Het aanbieden van huurwoningen, studio’s en kamer.
 • Het vinden van huurders
 • Het organiseren van bezichtigingen en het opstellen van verhuurcontracten.
 • Het screenen van huurders

De gemiddelde makelaarscourtage van een verhuurmakelaar is 8%

Courtage van een makelaar

De makelaarscourtage is vaak een percentage van de aan- of verkoopprijs van jouw woning. De achterliggende gedachte van makelaarscourtage is dat de vergoeding afhankelijk is van de hoogte van de verkoopprijs van de woning. Als een verkoper meerdere makelaars langs had laten komen, had er waarschijnlijk een makelaar bijgezeten die de verkoopprijs erg hoog had geadviseerd.

Veel makelaars berekenen de courtage als een percentage van de koopsom, maar ook steeds meer makelaars hanteren een vast tarief voor een aankoop- of verkoopdracht. Bij de reguliere makelaar bestaat het verdienmodel bij het verkopen van uw huis uit een bepaald percentage van de verkoopprijs. Dat ben ik niet met je eens Ernesto, de verkoper mag blij zijn als hij zijn huis kan verkopen en als een goede makelaar dat voor hem voor elkaar krijgt is het de courtage meer dan waard.

Bijvoorbeeld een basisbeloning van 1000,- euro bij geslaagde verkoop en tien procent makelaarscourtage over het deel dat boven een afgesproken verkoopbedrag uitkomt. Makelaarskosten of makelaarscourtage zijn kosten die de makelaar je in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis. Makelaars die wel een prijs inclusief BTW rekenen, doen dit vaak op basis van een vast bedrag in plaats van een percentage.

Een verkoopmakelaar werkt meestal met een courtage, hetgeen vaak een percentage van de uiteindelijke verkoopprijs is. Een standaard courtagepercentage dat door makelaars gevraagd wordt is 1,5% van de verkoopprijs. Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures. Want naast het courtagepercentage van de makelaar kunt u ook kijken naar de verkoopprijs die de makelaar voor de woning kan krijgen (en of deze reel is), naar zijn/haar verkoop- of koopstrategieën en, zeker ook niet onbelangrijk, bij welke makelaar u de beste klik voelt

Wat is een taxateur?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt gedaan bij huizen en informatie, kunstwerken en verzamelobjecten. Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig van uw woonhuis voor financiering, aan- of verkoopbeslissing? Bij taxaties voor woningfinanciering welke door het NWWI worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek.

In het taxatierapport wordt de werkelijke waarde van een woning vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. In zulke gevallen neemt de gemeente de woning ter plaatse op voor aanvullende informatie, zodat de taxateur beter de waardeverschillen ten opzichte van andere woningen kan inschatten. Alle makelaars en taxateurs die vermeld worden op zijn gecertificeerd en staan ingeschreven in het taxateur register NRVT.

In Nederland bestaat een register van makelaars: het register van VastgoedCert. Deze makelaarsopleiding is bestemd voor iedereen die aan het werk wil als makelaar en/of taxateur, specifiek gericht op onroerende zaken op het gebied van wonen. Het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. Het valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld.

Interessante links