Mijn favorieten

Duurzaam bouwen, duurzaam wonen


Steeds meer mensen worden zich bewust dat we goed voor onze wereld moeten zorgen. Maar wat is duurzaam wonen nu eigenlijk?

Kort gezegd gaat het om het bouwen of herinrichten van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoeften maar ook goed is voor mens en milieu. Dat betekent verantwoord besparen op energie- en watergebruik, keuze voor duurzame (bouw)materialen en bewust omgaan met de ruimte waarin de woning staat. Een duurzame woning is beter voor het milieu, goed voor onze eigen gezondheid en financieel aantrekkelijk vanwege lage energiekosten.

In de basis wordt een woning of gebouw vaak duurzaam genoemd als het gebouwd of verbouwd is aan de hand van een zogenaamde duurzaamheid strategie, waarvan Trias Energetica de meest bekende is en al langer gehanteerd wordt. Het principe is als volgt: beperk energieverbruik, maak maximaal gebruik van duurzame bronnen en maak zo efficiënt mogelijk gebruik van eindige energiebronnen.

De meest recente ontwikkeling is circulair (ver)bouwen, een levenscyclus benadering waarbij een hoogwaardige recycling hoort van materialen die hernieuwbaar zijn en niet-giftig. De grondstoffen worden slechts één keer onttrokken aan de omgeving om vervolgens steeds opnieuw gebruikt te worden. Afval bestaat in de circulaire economie dus bijna niet meer. Hierdoor daalt de impact van grondstofwinning en eveneens de hoeveelheid afval tijdens bouw, sloop en renovatie.Foto: Duurzame woning, energie neutraal, woning Den Ham. Uitgevoerd door Dijkhuis Bouwteam van Waarde.
Bron: Ministerie van VROM
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring